MicroTri je najveći prerađivač bukve u Srbiji.

Bukovi trupci su osnovna sirovina u proizvodnji MicroTri kompanije. Drvo srpskih šuma raste u izuzetnim klimatskim uslovima i na odgovarajućem zemljištu. Ovaj prirodan uticaj na zdrav rast bukovog drveta joj obezbeđuje izuzetan kvalitet, čvrstinu, fleksibilnost i druge odlične karakteristike kasnije obradjenog materijala – teško uporedivog kvalitetom sa drugih evropskih teritorija. Pažljiva selekcija trupaca od strane iskusnog osoblja prethodi primarnoj obradi drveta.

U 12 sušara se suši oko 1.200m3 u jednom ciklusu. Režemo oko 30.000m3 trupaca godišnje. Kapaciteti naših proizvodnji su 300m3 širinski lepljenih ploča i 300m3 cink ploča mesečno.

Vodimo računa da sveže izrezano drvo stiže u naše parionice istog dana kako bi očuvali kvalitet i postojanost boje parenja. Konstantnost boje je veoma važna za svaku ponovljenu isporuku u dugogodišnjoj saradnji sa našim klijentima. Naša proizvodnja se fokusira na prirodni, blago pareni ton krajnjeg proizvoda.

MicroTri je internacionalna kompanija. Možete nas naći:
u Srbiji:
Glavno sedište Beograd
Pilana Bajina Bašta
Pilana Kraljevo
Proizvodnja cink ploča Kraljevo
u Slovačkoj
Predstavništvo Bratislava
Proizvodnja masivnih ploča Dolny Ohaj
u Austriji
Predstavništvo Beč
Powered by: Total Tzars Studio